?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 数学无处不在_作文_日记400?/title> <meta name="keywords" content="数学无处不在,作文,日记400?无处不在,数学," /> <meta name="description" content="数学无处不在,日记400?作文,数学无处不在 说v数学Q那可真是帮了h们一大忙呢,其是那些简便计的ҎQ给人类带来了许多方ѝ这些简便计也l我们家带来了很多方ѝ?记得那天Q我和爸怸起去文具店买文具。我一走进去,q见了琳琅满目的文h在架CQ眼都看׃。我看着" /> <link href="http://www.dobrivikna.com/images/zuoweno.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <base href="http://www.dobrivikna.com/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class=lantiao> <div id=content> <A href="http://www.dobrivikna.com" class="toplan">日记</A> <A href="http://0s.net.cn" class="toplan">周记</A> <A href="http://gan.0s.net.cn" class="toplan">d?/A> <A href="http://zuowen.0s.net.cn" class="toplan">作文</A> <A class="toplan">高?/A> </div> </div> <div class=jinbin> <div id=content> <div class=logoleft><A class=lancu href="http://www.dobrivikna.com" title="日记大全" alt="日记大全logo"><IMG height=75 src="http://www.dobrivikna.com/images/logo.gif" width=189></A></div> <div class=jialuad> <script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a23d.js' language='javascript'></script> </div> <div style="CLEAR: both"></div> <div class=topbg> <div id=cen90> <div class=zmenu> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/50zi/" class="lancu">日记50?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/100zi/" class="lancu"><font color='#FF0000'>日记100?/font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/200zi/" class="lancu">日记200?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/300zi/" class="lancu"><font color='#FF0000'>日记300?/font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/" class="lancu">日记400?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/500zi/" class="lancu">日记500?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/xxs/" class="lancu">学生日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/1n/" class="lancu">一q日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/2n/" class="lancu">二年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/3n/" class="lancu">三年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/4n/" class="lancu">四年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/5n/" class="lancu">五年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/6n/" class="lancu">六年U日?/a> </div> </div> <div class=baidi id=content> <div id=cen98> <div class=zibiao> <a class="lancu">周记</a> <a class="lancu">周记100?/a> <a ><font color='#FF0000'>周记200?/font></a> <a ><font color='#FF0000'>周记300?/font></a> <a class="lancu">周记400?/a> <a class="lancu">周记500?/a> <a class="lancu">周记600?/a> <a ><font color='#FF0000'>学生周?/font></a> <a class="lancu">初中周记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com" class="lancu">日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/" class="lancu">日记大全</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/hanjia/" class="lancu">寒假日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/shujia/" class="lancu">暑假日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/guanchariji/" class="lancu">观察日记</a> <a class="lancu">MW记</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--剙l束--> <!--中部开?-> <div class=baidi id=content> <div id=cen98> <div class=zibiao_1> <a class="lancu">d?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?00?/a> <a class="lancu">d?000?/a> <a class="lancu">d感大?/a> <a class="lancu">名著d?/a> <a class="lancu">观后?/a> </div> <div class=zibiao_1>当前位置Q?a class="LinkPath" href="http://www.dobrivikna.com">日记</a> > <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/">日记400?/a> </div> <div style="CLEAR: both"></div> <div class=content id=neirong> <div id=neirong_right2> <h1 class="neirong_title">数学无处不在</h1> <div class=neirong_info> </div> <div class=neirong_m> <div class=neirong_main> <div class="neirong_top"> <center>www.dobrivikna.com 数学无处不在 <a href="http://www.dobrivikna.com/">日记</a> <a >d?/a> <a >周记</a> 旉Q?011-11-26 15:49:02</center> </div> <div class=neirong_main_ad5> <center> <script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a22d.js' language='javascript'></script> </center> </div> <p>数学无处不在</p><p>说v数学Q那可真是帮了h们一大忙呢,其是那些简便计的ҎQ给人类带来了许多方ѝ这些简便计也l我们家带来了很多方ѝ?来源:<a href="http://www.dobrivikna.com/">日记</a>http://www.dobrivikna.com </p><p>记得那天Q我和爸怸起去文具店买文具。我一走进去,q见了琳琅满目的文h在架CQ眼都看׃。我看着q么多的文具Q心惻I我找的那些文具会在哪儿呢Q想了一会儿Q我冲上去开始找Q东找西找,几乎都把“左邻双”“家家h”都搜了个遍,可是q没扑ֈ?l于Q功夫不负有心hQȝ扑ֈ了,我在收费台的双发现了自p扄文具。原来,q里是个不现眼的地方Q要x刎ͼ那可不容易。我q心爱的文兯C收费収ͼl阿姨结账,可是Q不巧的是,电脑Z故障Q不能计阿姨着急地_“电脑故障了,而我计算能力不好Q那该怎么办呢Q?rdquo;我脑袋动了动Q说Q?ldquo;阿姨让我来吧Q?我算术很快的Q?rdquo;阿姨听了Q说Q?ldquo;那我l你报单P你来。水_颜?5元一盒,你买了两盒。水_颜料笔你买?只,单h2元。订书机你买了一个,7元。还有钩U笔C一只,1元?rdquo;阿姨话音刚落Q我飞快地了hQ?5……Q后来,我把l果了出来Q结果是68元。阿姨听了,_“朋友,得很对Q那请问你是怎么的?rdquo;我兴奋地_“因ؓ25×2可以凑成整十敎ͼ5×2也可以凑成整十数Q把q两个整十数相加Q再加订书机和钩U笔的h钱就可以了。算式是Q?5×2+5×2+{7+1}=68{元}?rdquo;阿姨听了_“朋友真聪明Q将来数学肯定很好?rdquo;</p><p>q次l历后,让我Ҏ学的奥秘更有兴趣了。数学真是无处不在啊Q只要你认真观察Q你一定能发现数学的奥U!</p><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/">日记400?/a> http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/1936.html<br> 转蝲分n本站内容www.dobrivikna.comQ请保留文章来源信息和链接! <div class=neirong_main_ad3> <script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a13d.js' language='javascript'></script> </div> <div class=pagelist><ul> </ul></div> </div> <div class=neirong_main_l> <div class=index_right_cen_n2><center><script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a9d.js' language='javascript'></script></center></div> <div class=index_right_cen_n2><center><script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a15d.js' language='javascript'></script></center></div> <div class=index_right_cen_n2><center><script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a11d.js' language='javascript'></script></center></div> <div class=index_right_cen_n3> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/38782.html">我再也不吃零食了</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/69361.html">快乐的一天日??/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/1927.html">隑ֿ的一?00?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/67456.html">捉鱼</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/67489.html">M的乐?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/43354.html">当一回盲?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/85152.html">可爱的小狗日?00?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/69363.html">Ҏ泡日??/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/40404.html">W一ơ学炒粉</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/104395.html">q新q日?00?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/39758.html">q六一累ƈ快乐着</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/1754.html">Cơ游戏节</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/104352.html">卫生大扫除日?50?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/39597.html">学会持之以恒</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/43407.html">体育课日?00?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/42537.html">画E子日??/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/41693.html">谢谢你我的好妈妈</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/96852.html">寒假的趣事多日记400?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143881.html">童年</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/85343.html">感恩伴我成长日记800?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143980.html">保护动物</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143976.html">诚信</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143973.html">微笑面对生活</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143971.html">夏雨</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143967.html">成长的烦?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143964.html">春天的到?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143962.html">执着</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143958.html">黄鹤?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143953.html">我真后悔</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143950.html">春天的发?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143948.html">游桃花山</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143944.html">感恩亲情</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143941.html">诚信</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143936.html">大自然的声音</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143934.html">春天的礼?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143931.html">我的妈妈</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143927.html">伟大的母?/a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143924.html">一ơ盲人的体验</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143923.html">温暖的家</a></li> <li><a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143920.html">母爱</a></li> </div> </div> </div> </div> <div class=jiange></div> <div class=neirong_main_ad32> <script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a32d.js' language='javascript'></script> </div> <div class="stdhc2"> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222095/">最有意义的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222093/">隑ֿ的周?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222089/">快乐的周?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222085/">周末的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222083/">星期六的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222080/">最热的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222077/">游玩的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222073/">新年的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222071/">令我隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222069/">q福的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222064/">倒霉的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222062/">我最隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222058/">未来的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222057/">q_的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222054/">q_的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222052/">好的一天日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222049/">开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222047/">公园的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222045/">最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222043/">Ƣ乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222039/">妙的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222037/">特别的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222035/">Ҏ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222030/">上v的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222028/">L的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222026/">我最隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222024/">我的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222020/">暑假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222017/">最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222016/">有趣的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222013/">有意义的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222009/">寒假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222006/">令h隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222005/">令我隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222002/">充实的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221999/">忙碌的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221997/">忙碌的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221995/">我的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221992/">我的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221990/">我最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221987/">最开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221983/">我最开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221980/">热闹的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221978/">倒霉的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221976/">令我隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221972/">力_的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221969/">隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221968/">快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221966/">桂林</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221962/">成长中的烦恼</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221959/">快乐的新q?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221956/">隑ֿ的日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221953/">q农z?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221950/">合唱比赛</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221947/">我学会了包饺?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221945/">班񔭑事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221943/">W一ơ叠被子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221937/">打扫卫生</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221934/">看日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221932/">吃汤?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221929/">吃饭</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221926/">感冒</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221922/">观赏瀑布</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221919/">爱心?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221915/">吃鱼</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221913/">做家?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221910/">隑ֿ的生?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221908/">怀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221905/">星?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221901/">买文?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221897/">掰手?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221896/">帮妈妈干z?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221895/">火晚会</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221890/">买花</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221887/">买玩?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221885/">路؜?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221883/">擦桌?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221880/">扫落?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221875/">蛋炒?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221873/">豆浆</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221871/">公开?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221867/">N?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221863/">表演</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221860/">晒被?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221857/">老师表扬了我</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221856/">圣诞</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221853/">一ơ难忘的旅行</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221850/">隑ֿ的中U夜</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221847/">q次zd真有?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221843/">W一ơ玩</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221840/">W一ơ打?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221838/">看花?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221373/">译֤生活</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221369/">L的生?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221367/">冰激?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221363/">写一ơ游览的l历</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221361/">军棋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221359/">开学打?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221357/">街上真热?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221354/">坎坷</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221351/">老师Q谢谢您</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221347/">暑假游记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221345/">U游</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221342/">八达岭长?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221340/">忍?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221339/">八月</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221335/">h</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221332/">攀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221329/">隑ֿ暑假</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221327/">人生W一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221323/">市购物</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221319/">快乐</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221315/">l妈妈捶?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221311/">家乡的元宵节</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221309/">我给妈妈做贺?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221306/">新年W一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221304/">义卖zd</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221300/">摘樱?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221299/">W一ơ乘坐飞?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221296/">暑假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221291/">开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221290/">寒假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221286/">煎荷包蛋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221283/">卖东?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221281/">q电视的我</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221277/">p动的?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221273/">视?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221270/">吃披?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221268/">吚w?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221264/">打台?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221261/">除夕</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221259/">C?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221256/">做蛋p?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221254/">怹?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221251/">值日</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221247/">zM</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221246/">下课?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221243/">写作?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221240/">有趣的活?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221237/">我最喜欢的一堂课</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221234/">我家的春?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221232/">最隑ֿ的一件事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221228/">星期?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221224/">舞蹈?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221221/">我的生日</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221218/">我学会了游泳</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221215/">不开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221211/">开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221209/">一件开心的?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221206/">渔R?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221203/">游湿地公?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221198/">我生病了</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221195/">赏花?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221192/">大战</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221189/">L乐场?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221186/">ȝ技?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221182/">郊游</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221180/">d婆家</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221177/">L老院</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221173/">ȝ利院</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221169/">d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221166/">H玩?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221163/">M?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221159/">我哭?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221156/">做面?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221154/">卖废?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221150/">买烟?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221149/">买零?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221146/">力_的快?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221142/">接力?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221140/">N{?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221135/">演出</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221133/">学滑?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221131/">漂流</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221127/">看v</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221124/">打台?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221122/">打陀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221117/">打苍?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221114/">植物?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221112/">x?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221109/">买菜</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221106/">抢橡?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221104/">买春?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221102/">碰?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221098/">C的经?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221095/">护生鸡蛋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221093/">黄山游记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221089/">吃汉?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221085/">观灯?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221083/">堵R</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221081/">L</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221078/">h?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221077/">M</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221073/">U游?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221070/">q夜?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221067/">隑ֿ的元宵节</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221065/">跌市场</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221063/">l字</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221059/">快乐五一</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221058/">滑滑?/a> </ul> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143980.html">保护动物</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143976.html">诚信</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143973.html">微笑面对?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143971.html">夏雨</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143967.html">成长的烦?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143964.html">春天的到?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143962.html">执着</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143958.html">黄鹤?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143953.html">我真后悔</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143950.html">春天的发?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143948.html">游桃花山</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143944.html">感恩亲情</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143941.html">诚信</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143936.html">大自然的?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143934.html">春天的礼?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143931.html">我的妈妈</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143927.html">伟大的母?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143924.html">一ơ盲人的</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143923.html">温暖的家</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143920.html">母爱</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/39500.html">我的好朋友电?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/40848.html">校园一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/93531.html">C仉忘的事日?00?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/127879.html">蚂蚁观察?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/127883.html">蚂蚁</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/40978.html">惛_庐山</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143936.html">大自然的声音</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/40728.html">一件让我开心的?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/143967.html">成长的烦?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/98679.html">丽的大h?00?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222095/">最有意义的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222093/">隑ֿ的周?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222089/">快乐的周?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222085/">周末的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222083/">星期六的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222080/">最热的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222077/">游玩的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222073/">新年的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222071/">令我隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222069/">q福的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222064/">倒霉的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222062/">我最隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222058/">未来的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222057/">q_的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222054/">q_的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222052/">好的一天日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222049/">开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222047/">公园的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222045/">最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222043/">Ƣ乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222039/">妙的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222037/">特别的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222035/">Ҏ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222030/">上v的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222028/">L的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222026/">我最隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222024/">我的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222020/">暑假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222017/">最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222016/">有趣的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222013/">有意义的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222009/">寒假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222006/">令h隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222005/">令我隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222002/">充实的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221999/">忙碌的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221997/">忙碌的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221995/">我的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221992/">我的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221990/">我最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221987/">最开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221983/">我最开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221980/">热闹的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221978/">倒霉的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221976/">令我隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221972/">力_的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221969/">隑ֿ的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221968/">快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221966/">桂林</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221962/">成长中的烦恼</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221959/">快乐的新q?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221956/">隑ֿ的日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221953/">q农z?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221950/">合唱比赛</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221947/">我学会了包饺?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221945/">班񔭑事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221943/">W一ơ叠被子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221937/">打扫卫生</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221934/">看日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221932/">吃汤?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221929/">吃饭</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221926/">感冒</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221922/">观赏瀑布</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221919/">爱心?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221915/">吃鱼</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221913/">做家?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221910/">隑ֿ的生?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221908/">怀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221905/">星?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221901/">买文?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221897/">掰手?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221896/">帮妈妈干z?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221895/">火晚会</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221890/">买花</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221887/">买玩?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221885/">路؜?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221883/">擦桌?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221880/">扫落?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221875/">蛋炒?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221873/">豆浆</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221871/">公开?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221867/">N?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221863/">表演</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221860/">晒被?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221857/">老师表扬了我</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221856/">圣诞</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221853/">一ơ难忘的旅行</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221850/">隑ֿ的中U夜</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221847/">q次zd真有?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221843/">W一ơ玩</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221840/">W一ơ打?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221838/">看花?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221373/">译֤生活</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221369/">L的生?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221367/">冰激?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221363/">写一ơ游览的l历</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221361/">军棋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221359/">开学打?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221357/">街上真热?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221354/">坎坷</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221351/">老师Q谢谢您</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221347/">暑假游记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221345/">U游</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221342/">八达岭长?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221340/">忍?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221339/">八月</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221335/">h</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221332/">攀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221329/">隑ֿ暑假</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221327/">人生W一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221323/">市购物</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221319/">快乐</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221315/">l妈妈捶?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221311/">家乡的元宵节</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221309/">我给妈妈做贺?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221306/">新年W一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221304/">义卖zd</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221300/">摘樱?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221299/">W一ơ乘坐飞?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221296/">暑假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221291/">开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221290/">寒假的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221286/">煎荷包蛋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221283/">卖东?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221281/">q电视的我</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221277/">p动的?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221273/">视?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221270/">吃披?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221268/">吚w?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221264/">打台?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221261/">除夕</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221259/">C?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221256/">做蛋p?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221254/">怹?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221251/">值日</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221247/">zM</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221246/">下课?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221243/">写作?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221240/">有趣的活?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221237/">我最喜欢的一堂课</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221234/">我家的春?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221232/">最隑ֿ的一件事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221228/">星期?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221224/">舞蹈?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221221/">我的生日</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221218/">我学会了游泳</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221215/">不开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221211/">开心的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221209/">一件开心的?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221206/">渔R?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221203/">游湿地公?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221198/">我生病了</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221195/">赏花?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221192/">大战</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221189/">L乐场?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221186/">ȝ技?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221182/">郊游</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221180/">d婆家</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221177/">L老院</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221173/">ȝ利院</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221169/">d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221166/">H玩?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221163/">M?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221159/">我哭?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221156/">做面?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221154/">卖废?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221150/">买烟?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221149/">买零?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221146/">力_的快?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221142/">接力?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221140/">N{?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221135/">演出</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221133/">学滑?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221131/">漂流</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221127/">看v</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221124/">打台?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221122/">打陀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221117/">打苍?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221114/">植物?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221112/">x?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221109/">买菜</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221106/">抢橡?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221104/">买春?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221102/">碰?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221098/">C的经?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221095/">护生鸡蛋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221093/">黄山游记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221089/">吃汉?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221085/">观灯?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221083/">堵R</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221081/">L</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221078/">h?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221077/">M</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221073/">U游?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221070/">q夜?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221067/">隑ֿ的元宵节</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221065/">跌市场</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221063/">l字</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221059/">快乐五一</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221058/">滑滑?/a> </ul> </div> <div style="CLEAR: both"></div> <div class="stdhc"> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218881/">元旦</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218976/">除夕</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218880/">春节</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218955/">元宵?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218964/">三八妇女?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218918/">清明?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218967/">植树?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218911/">母亲?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218915/">父亲?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218909/">五一力_?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218904/">六一儿童?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218907/">端午?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218889/">中秋?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218893/">教师?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218937/">重阳?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218897/">国庆?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218970/">冬至</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218987/">q_?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218922/">圣诞?/a> </ul> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219045/"><font color='#FF0000'>风景</font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219004/">春天</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219006/">夏天</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219007/">U天</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219008/">冬天</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219010/">下雨</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219034/">四季</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219011/">大v</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219041/">q场</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219040/">夕阳</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219037/">天气</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219032/">天空</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219030/">公园</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219027/">阛_</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219042/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219009/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219017/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219029/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219044/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219033/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219021/">桂林山水</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219036/">大自?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219046/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219025/">溪</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219031/">地球</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219028/">环境</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219012/">黄河</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219013/">台风</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219005/">丽的风?/a> </ul> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219020/">家乡</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219019/">学校</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219018/">长江</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219071/">父爱</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219057/">母爱</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219068/">成长</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219055/">感恩</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219060/">诚信</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219106/">快乐</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219101/">童年</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219098/">事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219091/">梦想</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219083/">自信</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219072/">W一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219066/">q福</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219064/">青春</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219104/">游记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219054/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219096/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219094/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219086/">环保</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219084/">奋进</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219078/">q动?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219075/">友情</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219061/">M</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219058/">亲情</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218931/">感恩?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218951/">生日</a> </ul> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219152/"><font color='#FF0000'>植物</font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219148/">草莓</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219143/">西瓜</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219141/">兰花</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219109/">水果</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219137/">药</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219134/">梅花</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219131/">Ҏ</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219129/">菊花</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219128/">竹子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219126/">树叶</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219123/">U子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219024/">池塘</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219023/">夜晚</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219119/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219116/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219113/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219170/">蜻蜓</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219169/">虫子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219026/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219147/">仙h?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219171/">老鼠</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219022/">早晨</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219016/">月亮</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219015/">星</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219014/">日食</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218943/">愚h?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218985/">万圣?/a> </ul> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219194/"><font color='#FF0000'>动物</font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219180/">乌龟</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219179/">大象</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219178/">熊猫</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219193/">猴子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219176/">鹦鹉</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219175/">金鱼</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219191/">蝴蝶</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219190/">蚂蚁</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219189/">燕子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219183/">老虎</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219188/">青蛙</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219192/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219187/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219167/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219165/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219186/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219185/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219164/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219168/">鸭子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219166/">鸽子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219184/">蜗牛</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219182/">狮子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219181/">蜜蜂</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219177/">宠物</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219174/">螃蟹</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219173/">八哥</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219172/">兔子</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219003/">游玩风景</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218877/">班的h</a> </ul> <ul> <a href="http://www.dobrivikna.com/zuowen/xieren/"><font color='#FF0000'>写h作文</font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218764/">爸爸</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218879/">妈妈</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218810/">母亲</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218868/">哥哥</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218725/">姐姐</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218859/">弟弟</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218768/">妹妹</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218799/">L</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218719/">奶奶</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218789/">外公</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218817/">外婆</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218747/">叔叔</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218878/">阿姨</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218835/">老师</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218824/">班主?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218720/">同桌</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218841/">同学</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218762/">班长</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218876/">雷锋</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218718/">舅舅</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218849/">朋友</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218731/">?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218783/">清洁?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218766/">伙?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/218717/">偶像</a> </ul> <ul> <a ><font color='#FF0000'>d?/font></a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219302/">鲁滨逊漂记d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219301/">钢铁是怎样炼成的读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219300/">童年d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219315/">草房子读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219312/">狼王梦读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219305/">假如l我三天光明d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219298/">安徒生童话读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219311/">王子读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219310/">H边的小豆豆d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219309/">城南旧事d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219308/">q教育d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219307/">老h与vd?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219306/">朝花夕拾d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219303/">昆虫记读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219314/">汤姆索亚历险记读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219313/">伊烦寓言d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219321/">N孤儿d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219320/">长袜子皮皮读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219319/">木偶奇遇记读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219318/">lK仙踪d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219326/">E草后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219325/">丑小鸭读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219324/">史记d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219323/">中华上下五千q读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219322/">汤姆叔叔的小屋读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219317/">U岩d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219316/">d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219304/">格列佛游记读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219299/">悲惨世界d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219297/">底两万里读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219296/">U楼梦读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219295/">三国演义d?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219294/">西游记读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/219293/">水浒传读后感</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219470.html">看电?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220650/">开心的节日</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222085/">周末的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221093/">黄山游记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221206/">渔R?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220750/">让我后悔的一件事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221968/">快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220961/">z红领巾</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220912/">大扫?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221038/">C?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220402/">我做错了一件事</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219701.html">妈妈的唠?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221922/">观赏瀑布</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219776.html">打乒乓球</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219727.html">N十分?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220620/">理发</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221030/">_ֽ的比?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219935.html">生活中的新发?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221847/">q次zd真有?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220869/">捶背</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220768/">观日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221908/">怀?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219764.html">N十分?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/219808.html">我的妈妈</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221990/">我最快乐的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221192/">大战</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220794/">W一ơ自q?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222030/">上v的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/220372/">有意义的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/222077/">游玩的一?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221311/">家乡的元宵节</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/html/221929/">吃饭</a> </ul> </div> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/100zi/">日记100?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/50zi/">日记50?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/150zi/">日记150?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/200zi/">日记200?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/300zi/">日记300?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/250zi/">日记250?/a> <b><a href='http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/'>日记400?/a></b> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/350zi/">日记350?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/550zi/">日记550?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/450zi/">日记450?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/500zi/">日记500?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/xxs/">学生日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/600zi/">日记600?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/1n/">一q日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/2n/">二年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/3n/">三年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/4n/">四年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/5n/">五年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/6n/">六年U日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/shujia/">暑假日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/hanjia/">寒假日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/guanchariji/">观察日记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/365/">365天日?/a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/zhouji/">周记</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/dt/">D</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/riji/daquan/">日记大全</a> <a href="http://www.dobrivikna.com/">日记首页</a> <a href='http://www.dobrivikna.com/riji/'>日记</a> 上一:<a href='http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/1929.html'>孩子的Ƣ闹</a> 下一:<a href='http://www.dobrivikna.com/riji/400zi/1944.html'>榜样</a> <script src="http://www.dobrivikna.com/plus/count.php?view=yes&aid=1936&mid=1" type='text/javascript' language="javascript"></script> <div style="CLEAR: both"></div> </div> </div> <!--中部l束--> <!--底部开?-> <div class=jiange></div> <div class=dibg id=content> <div class=dizi id=cen90> <A href="http://www.dobrivikna.com">日记大全</A> <div class=center> </div> </div> </div> <!--底部l束--> </div> <script src='http://www.dobrivikna.com/data/cache/a2d.js' language='javascript'></script> <a href="http://www.dobrivikna.com/">þۺ,Ƿۺ,ۺ,freeŮvedio,Ŀǰ ߿,۾a߹ۿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>